Gestoria Declaració de la Renda 2020

Com assessoria fiscal al Prat de Llobregat, des Carniago vetllem perquè els nostres clients tinguin una fiscalitat òptima. Aquest 2021 ve amb algunes novetats fiscals, en relació, a la Declaració de Renda 2020. Som una assessoria especialitzada en Declaracions de Renda i Patrimoni.

 • Presentem la declaració de la renda.
 • Analitzem les deduccions possibles
 • Guanys i / o pèrdues patrimonials.
 • Activitats empresarials i / o professionals.
 • capital Mobiliari
 • capital Immobiliari
 • Rendiments de treball

Necessites ajuda per gestionar la teva Renda? En CARNIAGO ASSESSORS, ens encarregarem de confeccionar i presentar la teva Declaració de la Renda. Si estàs interessat, únicament has de posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb el teu assessoria al Prat de Llobregat per Campanya de la Renda 2020

  Informació bàsica sobre protecció de dades: Responsable: Carniago Assessors. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: Mailchimp, com a plataforma d'enviament de newsletters. Drets: Tens dret a accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional. Informació addicional: Pots consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de dades seguint aquest enllaç.

  Obligació de declarar Renda 2020

  Tots els contribuents que obtinguin exclusivament rendes procedents de rendiments de treball personal, d’un sol pagador, iguals o inferiors als 22.000 euros anuals estan exempts de presentar la declaració de l’exercici de 2020.

  A més, en el cas de comptar amb dos pagadors o més, aquest límit també s’aplicarà sempre que se’ls ingressos del segon i posteriors pagadors no superen els 1.500 euros.

  En el cas de les persones físiques residents a Espanya que hagin percebut rendiments íntegres de la feina de diversos pagadors, el límit es fixa en 14.000 euros sempre que el segon i posteriors pagadors superin els 1.500 euros.

  Obligació de declarar Renda 2020

  Tots els contribuents que obtinguin exclusivament rendes procedents de rendiments de treball personal, d’un sol pagador, iguals o inferiors als 22.000 euros anuals estan exempts de presentar la declaració de l’exercici de 2020.

  A més, en el cas de comptar amb dos pagadors o més, aquest límit també s’aplicarà sempre que se’ls ingressos del segon i posteriors pagadors no superen els 1.500 euros.

  En el cas de les persones físiques residents a Espanya que hagin percebut rendiments íntegres de la feina de diversos pagadors, el límit es fixa en 14.000 euros sempre que el segon i posteriors pagadors superin els 1.500 euros.

  Rendes de capital mobiliari i guanys patrimonials

  Quedaran exempts de presentar la declaració aquells contribuents que hagin percebut rendiments íntegres procedents de rendes de capital mobiliari i guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte que no superin els 1.600 euros a l’any, el límit conjunt marcat, ni els contribuents amb rendes immobiliàries imputades , guanys de lletres de l’tresor, subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat i altres ajudes públiques que no superin els 1.000 euros a l’any.

  Rendes de capital mobiliari i guanys patrimonials

  Quedaran exempts de presentar la declaració aquells contribuents que hagin percebut rendiments íntegres procedents de rendes de capital mobiliari i guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte que no superin els 1.600 euros a l’any, el límit conjunt marcat, ni els contribuents amb rendes immobiliàries imputades , guanys de lletres de l’tresor, subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat i altres ajudes públiques que no superin els 1.000 euros a l’any.

  Premis de loteries i apostes

  A partir d’l’1 de gener de 2019 va posar en vigor l’exempció dels premis l’import íntegre sigui igual o inferior a 20.000 euros. Si el premi és superior, es sotmet a tributació respecte de la banda, que excedeix d’aquest import.

  A partir del 2020 també estan exempts els premis l’import íntegre sigui igual o inferior a 40.000 euros.

  Premis de loteries i apostes

  A partir d’l’1 de gener de 2019 va posar en vigor l’exempció dels premis l’import íntegre sigui igual o inferior a 20.000 euros. Si el premi és superior, es sotmet a tributació respecte de la banda, que excedeix d’aquest import.

  A partir del 2020 també estan exempts els premis l’import íntegre sigui igual o inferior a 40.000 euros.

  Prestacions i deducció per maternitat

  Es troben exemptes de tributació (tant les rebudes per part de la Seguretat Social com per part de les comunitats autònomes i entitats locals). Les retencions que s’hagin suportat són deduïbles.

  D’altra banda, amb efectes des del 1 de gener de l’any 2018, la deducció per maternitat es va incrementar en 1.000 euros addicionals, quan qui tingui dret a aquesta deducció hagi tingut despeses de custòdia en guarderia / centres d’educació infantil autoritzats i el fill sigui menor de 3 anys.

  Prestacions i deducció per maternitat

  Es troben exemptes de tributació (tant les rebudes per part de la Seguretat Social com per part de les comunitats autònomes i entitats locals). Les retencions que s’hagin suportat són deduïbles.

  D’altra banda, amb efectes des del 1 de gener de l’any 2018, la deducció per maternitat es va incrementar en 1.000 euros addicionals, quan qui tingui dret a aquesta deducció hagi tingut despeses de custòdia en guarderia / centres d’educació infantil autoritzats i el fill sigui menor de 3 anys.

  Ajuts rebuts per l'actual situació de la COVID-19

  Si heu percebut la prestació extraordinària per cessament de l’activitat dels autònoms que s’han vist afectats pel coronavirus, s’equiparà, als efectes de l’IRPF, com el cobrament de la prestació d’atur, de manera que tributarà com a rendiment de la feina.

  Les prestacions derivades dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) es qualifiquen com a rendiment de treball subjectes a gravamen. No estan exemptes de l’IRPF.
  En conseqüència, si un contribuent ha obtingut durant l’exercici 2020 rendiments de treball de dos pagadors diferents:

  Si l’import percebut del segon i restants pagadors no supera els 1.500 euros, no hi ha obligació de declarar per IRPF si la suma total de rendiments de la feina no supera els 22.000 euros.

  Si l’import percebut del segon i restants pagadors supera els 1.500 euros, no hi ha obligació de declarar per IRPF si la suma total de rendiments de la feina percebuts en l’exercici no supera els 14.000 euros.

  Ajuts rebuts per l'actual situació de la COVID-19

  Si heu percebut la prestació extraordinària per cessament de l’activitat dels autònoms que s’han vist afectats pel coronavirus, s’equiparà, als efectes de l’IRPF, com el cobrament de la prestació d’atur, de manera que tributarà com a rendiment de la feina.

  Les prestacions derivades dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) es qualifiquen com a rendiment de treball subjectes a gravamen. No estan exemptes de l’IRPF.
  En conseqüència, si un contribuent ha obtingut durant l’exercici 2020 rendiments de treball de dos pagadors diferents:

  Si l’import percebut del segon i restants pagadors no supera els 1.500 euros, no hi ha obligació de declarar per IRPF si la suma total de rendiments de la feina no supera els 22.000 euros.

  Si l’import percebut del segon i restants pagadors supera els 1.500 euros, no hi ha obligació de declarar per IRPF si la suma total de rendiments de la feina percebuts en l’exercici no supera els 14.000 euros.

  Què opinen els nostres clients?

  Colaboradors