Assessoria Declaració de la Renda El Prat de Llobregat

Confeccionem i gestionem la teva Declaració de la Renda buscant la millor fórmula perquè només pagui el que li correspon a la seva Declaració sobre la Renda, beneficiant-te de les deduccions que li corresponguin, si escau.

Sense errors i sempre complint els terminis del calendari de la Renda. Còmodament, sense que t’hagis de preocupar de res ni assumir recàrrecs innecessaris.

 • Presentem la vostra declaració de la renda.
 • Analitzem les deduccions possibles
 • Guanys i/o pèrdues patrimonials.
 • Activitats empresarials i/o professionals.
 • Capital Mobiliari
 • Capital Immobiliari
 • Rendiments de treball

Necessites ajuda per gestionar la teva renda? A CARNIAGO ASSESSORS, ens encarregarem de confeccionar i presentar la teva Declaració de la Renda. Si estàs interessat, només t'has de posar en contacte amb nosaltres.

Contacta amb la teva assessoria al Prat de Llobregat per a Campanya de la Renda

  Información básica sobre protección de datos: Responsable: Carniago Asesores. Finalidad: Envío de información y/o comunicaciones comerciales. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: Mailchimp, como plataforma de envío de newsletters. Derechos: Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir tus datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional. Información adicional: Puedes consultar información adicional y detallada sobre Protección de datos siguiendo este enlace.

  Obligació de declarar Renda

  Tots els contribuents que obtinguin exclusivament rendes procedents de rendiments de treball personal, d’un sol pagador, iguals o inferiors als 22.000 euros anuals, estan exempts de presentar la declaració de l’exercici.

  A més, en el cas de comptar amb dos pagadors o més, aquest límit també s’aplicarà sempre que els ingressos del segon i posteriors pagadors no superin els 1.500 euros.

  En el cas de les persones físiques residents a Espanya que hagin percebut rendiments íntegres de la feina de diversos pagadors, el límit es fixa en 14.000 euros sempre que el segon i posteriors pagadors superin els 1.500 euros.

  Asesoría y planificación Fiscal

  Tots els contribuents que obtinguin exclusivament rendes procedents de rendiments de treball personal, d’un sol pagador, iguals o inferiors als 22.000 euros anuals, estan exempts de presentar la declaració de l’exercici.

  A més, en el cas de comptar amb dos pagadors o més, aquest límit també s’aplicarà sempre que els ingressos del segon i posteriors pagadors no superin els 1.500 euros.

  En el cas de les persones físiques residents a Espanya que hagin percebut rendiments íntegres de la feina de diversos pagadors, el límit es fixa en 14.000 euros sempre que el segon i posteriors pagadors superin els 1.500 euros.

  Rendes del capital mobiliari i guanys patrimonials

  Queden exempts de presentar la declaració aquells contribuents que hagin percebut rendiments íntegres procedents de rendes del capital mobiliari i guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte que no superin els 1.600 euros l’any, el límit conjunt marcat, ni els contribuents amb rendes immobiliàries imputades , guanys de lletres del tresor, subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat i altres ajuts públics que no superin els 1.000 euros a l’any.

  IRPF i Patrimoni

  Queden exempts de presentar la declaració aquells contribuents que hagin percebut rendiments íntegres procedents de rendes del capital mobiliari i guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte que no superin els 1.600 euros l’any, el límit conjunt marcat, ni els contribuents amb rendes immobiliàries imputades , guanys de lletres del tresor, subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat i altres ajuts públics que no superin els 1.000 euros a l’any.

  Premis de loteries i apostes

  A partir de l’1 de gener del 2019 es va posar en vigor l’exempció dels premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 20.000 euros. Si el premi és superior, se sotmet a tributació respecte de la part, que excedeix el dit import.

  A partir del 2020 també estan exempts els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 40.000 euros.

  Impost de societats

  A partir de l’1 de gener del 2019 es va posar en vigor l’exempció dels premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 20.000 euros. Si el premi és superior, se sotmet a tributació respecte de la part, que excedeix el dit import.

  A partir del 2020 també estan exempts els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 40.000 euros.

  Prestacions i deducció per maternitat

  Es troben exemptes de tributació (tant les rebudes per part de la Seguretat Social com per part de les comunitats autònomes i entitats locals). Les retencions que s’hagin suportat són deduïbles.

  D’altra banda, amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2018, la deducció per maternitat es va incrementar en 1.000 euros addicionals, quan qui tingui dret a aquesta deducció hagi tingut despeses de custòdia a escola bressol/centres d’educació infantil autoritzades i el fill sigui menor de 3 anys.

  IVA

  Es troben exemptes de tributació (tant les rebudes per part de la Seguretat Social com per part de les comunitats autònomes i entitats locals). Les retencions que s’hagin suportat són deduïbles.

  D’altra banda, amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2018, la deducció per maternitat es va incrementar en 1.000 euros addicionals, quan qui tingui dret a aquesta deducció hagi tingut despeses de custòdia a escola bressol/centres d’educació infantil autoritzades i el fill sigui menor de 3 anys.

  Ajuts rebuts per l'actual situació de la COVID-19

  Si heu percebut la prestació extraordinària per cessament de l’activitat dels autònoms que s’han vist afectats pel coronavirus, s’equiparà, a efectes de l’IRPF, com el cobrament de la prestació de desocupació, per la qual cosa tributarà com a rendiment del treball.

  Les prestacions derivades dels expedients de regulació temporal docupació (ERTE) es qualifiquen com a rendiment de treball subjectes a gravamen. No són exemptes de l’IRPF.
  En conseqüència, si un contribuent ha obtingut durant l’exercici 2020 rendiments de treball de dos pagadors diferents:

  Si l’import percebut del segon i restants pagadors no supera els 1.500 euros, no hi ha obligació de declarar per IRPF si la suma total de rendiments del treball no supera els 22.000 euros.

  Si l’import percebut del segon i restants pagadors supera els 1.500 euros, no hi ha obligació de declarar per IRPF si la suma total de rendiments del treball percebuts a l’exercici no supera els 14.000 euros.

  Successions i donacions

  Si heu percebut la prestació extraordinària per cessament de l’activitat dels autònoms que s’han vist afectats pel coronavirus, s’equiparà, a efectes de l’IRPF, com el cobrament de la prestació de desocupació, per la qual cosa tributarà com a rendiment del treball.

  Les prestacions derivades dels expedients de regulació temporal docupació (ERTE) es qualifiquen com a rendiment de treball subjectes a gravamen. No són exemptes de l’IRPF.
  En conseqüència, si un contribuent ha obtingut durant l’exercici, rendiments de treball de dos pagadors diferents:

  Si l’import percebut del segon i restants pagadors no supera els 1.500 euros, no hi ha obligació de declarar per IRPF si la suma total de rendiments del treball no supera els 22.000 euros.

  Si l’import percebut del segon i restants pagadors supera els 1.500 euros, no hi ha obligació de declarar per IRPF si la suma total de rendiments del treball percebuts a l’exercici no supera els 14.000 euros.

  Ganancias procedentes de operaciones con criptomonedas

  Si has invertit en criptomonedes, hauràs de tributar pel guany o la pèrdua patrimonial en cas d’haver fet operacions de venda. Si hi hagués obligació de realitzar l’impost sobre patrimoni, s’haurien d’incloure els saldos a data 31 de desembre.

  IVA

  Si has invertit en criptomonedes, hauràs de tributar pel guany o la pèrdua patrimonial en cas d’haver fet operacions de venda. Si hi hagués obligació de realitzar l’impost sobre patrimoni, s’haurien d’incloure els saldos a data 31 de desembre.

  Què opinen els nostres clients?

  Col·laboradors